Kontakt

Informacje ogólne – info@mrgaypoland.pl

Zgłoszenia dla kandydatów – zgloszenia@mrgaypoland.pl

Współpraca – marketing@mrgaypoland.pl

Prezes – prezes@mrgaypoland.pl